VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vår vision är att KlinSim ska vara en ledande organisation inom kliniskt lärande och en naturlig samverkanspartner i patientsäkerhetsarbete.

KlinSim främjar det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och simulering för god, hållbar och patientsäker vård

Ladda ner och läs mer om vår vision och verksamhetsidé i broschyren ”Vision och verksamhetsidé”.