Instruktörskurs med fokus på kollegialt lärande. Pilotkurs.

Målgrupp
Mycket erfarna instruktörer (utbildade enligt CAMST, CEPS, CAMES/DIMS eller motsvarande)

Kursmål
Via kollegial handledning utvecklas i instruktörsrollen (critical friend)

Förkunskap
Kunskaper motsvarande KlinSim pedagogik 1 respektive 2, alternativt andra instruktörsutbildningar.

KlinSim
c/o KTC Hälso- och sjukvården
Region Örebro Län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny