KlinSim3
Instruktörskurs med fokus på kollegialt lärande. 

Målgrupp
Instruktörer (utbildade enligt CAMST, CEPS, CAMES /DIMS eller motsvarande) med stor erfarenhet av simuleringsträning.

Kursmål           
Via kollegial handledning utvecklas i instruktörsrollen (critical friend)

Förkunskap    
Kunskaper motsvarande KlinSim pedagogik 1 respektive 2, alternativt andra instruktörsutbildningar

Program/innehåll                    
Kurstid 4- 6 månader, däri ingår tre kollegiala besök i varandras verksamhet
Deltagare delas i triader som arbetar självständigt och har kollegial handledning.
Kursen har gemensam uppstart, avslut samt avstämning med kursledare.
Antal deltagare är minimum sex.

Aktuellt kursdatum
Inga kursdatum (uppdateras löpande)

Anmälan 

Mer utförlig  information och anmälan kommer i augusti/september men intresseförfrågan kan skickas redan nu via mejl till Eva Stuart,  eva.stuart@regionostergotland.se

Välkomna!

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

Webb admin mejl:
henrik.norman.lindgren@rjl.se

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny