KlinSim3
Instruktörskurs med fokus på kollegialt lärande. 

Målgrupp
Instruktörer (utbildade enligt CAMST, CEPS, CAMES /DIMS eller motsvarande) med stor erfarenhet av simuleringsträning.

Kursmål           
Via kollegial handledning utvecklas i instruktörsrollen (critical friend)

Förkunskap    
Kunskaper motsvarande KlinSim pedagogik 1 respektive 2, alternativt andra instruktörsutbildningar

Program/innehåll                    
Kurstid 4- 6 månader, däri ingår tre kollegiala besök i varandras verksamhet
Deltagare delas i triader som arbetar självständigt och har kollegial handledning.
Kursen har gemensam uppstart, avslut samt avstämning med kursledare.
Antal deltagare är minimum sex.

Aktuellt kursdatum
Nästa kurs startar v 41, 2020

Anmälan 

För anmälan och intresseförfrågan skickas mejl till Eva Stuart,  eva.stuart@regionostergotland.se

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

Webb admin mejl:
henrik.norman.lindgren@rjl.se

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny