Målgrupp

Kursen vänder sig till instruktörer med bred erfarenhet av klinisk träning och simulering och har fullgjort Steg 1 och 2 av KlinSims kurser eller motsvarande (ex. CAMST, CAMES, CEPS, IMS).

Syfte och mål

Syftet med kursen är det kollegiala lärandet där målet är att under kursens gång utvecklas via kollegial handledning genom analyser, diskussioner och reflektioner tillsammans med kollegor.
Det teoretiska begreppet är critical friend där deltagarna utvecklas i sin roll i ett critical friend förhållande.

Förkunskaper och förutsättningar

För att skapa bästa förutsättningar för individuell utveckling/lärande, anpassas innehållet vad gäller nivå och utmaning. Kursen, vänder sig därför till erfarna instruktörer med bred erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera klinisk träning och simulering.

Kursupplägg och innehåll

Kursdeltagarna delas upp i triader. Kursen bedrivs i seminarieform samt genom triadernas reflektioner. I kursen ingår även att varje triad/par väljer en artikel utifrån kursens syfte och deras egna upplevelser. Artiklarna presenteras vid avslutningsdagens seminarier genom diskussion att de artiklar som grupperna valt presenteras och diskuteras under dagens seminarier.

Kurstid

Kursen består av en uppstartsdag och en avslutningsdag, däremellan sker fysiska möten på kursdeltagarnas respektive KTC. Kursstart planeras i samband med KlinSims höstmöte och kursavslutning planeras tillsammans under uppstartsdagen.

Kursinformation

Datum: måndag 28 november 2024
Kursort: KTC, Örebro

Anmälan

Intresseförfrågan om deltagande samt anmälan skickas redan nu tom senast 8 september 2023, vecka 36. Skicka via formuläret på den här sidan.

Kursens omfattning och antal deltagare avgörs av antalet triader/par med ett minimum av 6 deltagare. Bekräftelse på anmälan återkopplas v 38, 18 september. Mer utförlig information inför kursstart kommer i samband med det.

Vid frågor kontakta Eva Stuart – eva.stuart@regionostergotland.se

Välkomna!