Instruktörskurs med fokus på kollegialt lärande. Pilotkurs.

Målgrupp
Mycket erfarna instruktörer (utbildade enligt CAMST, CEPS, CAMES/DIMS eller motsvarande)

Kursmål
Via kollegial handledning utvecklas i instruktörsrollen (critical friend)

Förkunskap
Kunskaper motsvarande KlinSim pedagogik 1 respektive 2, alternativt andra instruktörsutbildningar.

Stäng meny