KLINSIMS STYRELSE

STYRELSE

Ordförande
Magnus Berndtzon
Metodikum Region Jönköpings län
magnus.berndtzon@rjl.se

Vice ordförande och sekreterare
Emma Stenman
Utbildnings- och innovationscenter Södersjukhuset Stockholm
emma.stenman@sll.se

Kassör
Magnus Ekstedt
KTC Region Kronoberg
magnus.ekstedt@kronoberg.se

Ledamot
Rene Ballnus,
Undervisning och Lärande (UoL) Karolinska Institutet Stockholm
rene.ballnus@ki.se

Ledamot
Henrik Andersson
KTC Högskolan Borås
henrik.andersson@hb.se

Ledamot
Marcus Gustafsson
Hälsohögskolan Jönköping
marcus.gustafsson@ju.se

Ledamot
Ulrica Jönsson
KTC, Östersund
ulrica.jonsson@regionjh.se

Ledamot  
Jeanette Knutsson
Practicum, Region Skåne
jeanette.s.knutsson@skane.se

SUPPLEANTER

Rune Solhaug
KTC Region Värmland
Rune.solhaug@liv.se

Ia Santesson
KTC, Eskilstuna
Ia.Santesson@regionsormland.se

VALBEREDNING​

Veronica Granath
KTC Uppsala
veronica.granath@akademiska.se  

Gunilla Sköld
KTC Region Värmland
gunilla.skold@regionvarmland.se

REVISORER​

Rose-Marie Yap
Simulatorcentrum i Väst
rose-marie.yap@vgregion.se

Webbadministratör

Henrik Norman Lindgren
Metodikum, Jönköping
henrik.norman.lindgren@rjl.se

 

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny