KLINSIMS STYRELSE

STYRELSE

Vice-ordförande och tf-ordförande
Magnus Berndtzon
Sjuksköterska, Chef, Metodikum Jönköping
magnus.berndtzon@rjl.se

Sekreterare
Rebecka Nylén
Administratör, Clinicum Östergötland, Linköping

Kassör
Eva Lidén
Sjuksköterska, Chef, KTC Örebro
eva.liden@regionorebrolan.se

Ledamot
Christian Pettersson
Undersköterska, KTC Kristianstad
Christian.Pettersson@skane.se

Ledamot
Torben Nordahl Amorøe
Läkare, Chef, Simuleringscentrum Västra Götaland
torben.nordahl-amoroe@vgregion.se

Ledamot
Henrik Andersson
Föreståndare, KTC Borås
henrik.andersson@hb.se

Ledamot
Magnus Ekstedt
Avdelningschef, KTC Kronoberg
magnus.ekstedt@kronoberg.se

SUPPLEANTER

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Tomas Askerud
Ingenjör, KTC Karolinska
tomas.askerud@sll.se

VALBEREDNING​

Veronica Granath
KTC Uppsala

Rune Solhaug
KTC Karlstad

REVISORER​

Marcus Lidin
Metodikum, Jönköping
marcus.lidin@rjl.se

Marie Ekman
Region Uppsala
marie.ekman@akademiska.se

Webbadministratör

Henrik Norman Lindgren
Metodikum, Jönköping
henrik.norman.lindgren@rjl.se

 

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny