MEDLEMSKAP I KLINSIM

Som medlem får du möjlighet att ta del av eller delta i föreningens utvecklingsarbeten i de olika arbetsgrupperna. Du får även möjlighet att påverka hur våra nationella träffar ska utformas.

​Medlem på föreningens maillista som har betalat medlemsavgift kan delta i årsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem som representerar kommersiella leverantörer och tillverkare har inte rösträtt.

​Som avanmäld betraktas den som ej betalat anmälningsavgift senast två veckor före årsmötet.

För att ha rösträtt på årsmöte ska medlemsavgift vara betalt senast två veckor innan årsmöte.

MEDLEMSAVGIFT

I enlighet med beslut i samband med årsmöte 2012-03-16 är medlemsavgiften i föreningen:

Individuellt medlemskap:
200 SEK per år

Kommersiell leverantör:
5000 SEK per år.

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny