MEDLEMSKAP I KLINSIM

Medlemmar har möjlighet att ta del av eller delta i föreningens utvecklingsarbeten i de olika arbetsgrupperna. De har även möjlighet att påverka utformningen av nationella mötesplatser i föreningens regi. 

Medlem på föreningens maillista kan delta i årsmöte och har yttrande-, förslags- och rösträtt. 

Medlem som representerar kommersiella leverantörer och tillverkare har inte rösträtt. 

För att ha rösträtt på årsmöte är man registrerad som medlem senast två veckor innan årsmöte. 

Du kan avregistrera ditt medlemskap genom att klicka på knappen och fyll i namn och mailadress.

MEDLEMSKAP

Individuellt medlemskap:

Medlemsavgift för 2022, fritt = 0 kr 
Anmäl dig som medlem i KlinSim via länken nedan