Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande.

Målgrupp
Vana instruktörer som vill fördjupa sina pedagogiska kunskaper. Ett bra första steg för de som har för avsikt att själva ge steg 2 utbildningen.

Kursmål
Att få en pedagogisk bredd och förståelse för hur man designar för lärande. Att hitta sin instruktörsidentitet genom att testa olika tekniker och metoder, bland annat återkoppling.

Förkunskap
Har gått KlinSim pedagogik 1. Har god vana att självständigt genomföra simuleringar.

Aktuella kursdatum
Hösten 2019

Anmälan Jönköping
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

Anmälan Örebro
Kontaktperson: asa.lindby@regionorebrolan.se

Anmälan Östragötaland
Kontaktperson: eva.stuart@regionostergotland.se

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny