Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande.

Målgrupp
Vana instruktörer som vill fördjupa sina pedagogiska kunskaper.

Kursmål
Att få en pedagogisk bredd och förståelse för hur man designar för lärande.
Att hitta sin egen instruktörsidentitet genom att testa olika tekniker och metoder, bland annat återkoppling.
Att få behörighet att leda kursen Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande

Förkunskap
Har gått steg 1, eller har läst in materialet till steg 1.
Har god vana att självständigt genomföra simuleringar (patientscenarier/teamträning)

Program/innehåll
2 dagar
Fördjupning inom pedagogik
Testa olika tekniker och metoder vid simulering
Reflektion i grupp

Aktuella kursdatum
Hösten 2019
14 – 15 Oktober, Linköping
30 – 31 Oktober, Jönköping
25 – 26 November, Örebro

Våren 2020
2 – 3 April, Jönköping

_________________________
Anmälan Jönköping
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

_________________________
Anmälan Örebro
Kontaktperson: asa.lindby@regionorebrolan.se

_________________________
Anmälan Östergötaland
Kontaktperson: eva.stuart@regionostergotland.se

FÖR KURSLEDARE
Klicka på länken och fyll i uppgifterna i formuläret för att kunna ta del av kursmaterialet.

Kontaktperson för Klinsim 2  
Förfrågningar kan mailas till Eva Stuart, Clinicum, Region Östergötland  asa.lindby@regionorebrolan.se

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

Webb admin mejl:
henrik.norman.lindgren@rjl.se

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny