Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande.

Målgrupp
Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering men även vid instruktionsarbete och studenthandledning. Utbildningen kan ges av alla medlemmar i KlinSim.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Förkunskap
Alla som vill fördjupa sina pedagogiska kunskaper.

Program/innehåll
Kursen består av föreläsning, gruppövning och seminarie.
Kursens omfattning är 8 timmar. Den kan väljas att ges under en heldag alternativt två halvdagar.

AKTUELLA KURSDATUM
Region Jönköping

Inga kursdatum (uppdateras löpande)

 

Anmälan Jönköping
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Örebro Län
(uppdateras löpande)

Örebro 28/9, 2021

 

Anmälan Örebro
Kontaktperson: asa.lindby@regionorebrolan.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Östergötland

Inga kursdatum (uppdateras löpande)

Anmälan Östergötaland
Kontaktperson: eva.stuart@regionostergotland.se

_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Västmanland

Inga kursdatum (uppdateras löpande)

Anmälan Västmanland
Anmälan sker via regionens anmälningssystem Kompetensplatsen, länk:
https://ltv.luvit.se/extern/activities/listactivities_ext.aspx?inapp=1

Sökord:
Utbildningen heter: “Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (KlinSim I)”

_________________________

 

Kontaktperson för Klinsim 1 
Förfrågningar kan mailas till Eva Stuart, Clinicum, Region Östergötland  eva.stuart@regionostergotland.se

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

Webb admin mejl:
henrik.norman.lindgren@rjl.se

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny