AKTUELLA KURSDATUM

14 februari
Lärcentrum, ingång 40, 721 89 Västerås

Anmälan
Kontaktperson: marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

FÖR KURSLEDARE
Öppna nedanstående länk och fyll i uppgifterna i formuläret. Kursintyg mailas därefter ut till deltagarna.

KlinSim
c/o KTC Hälso- och sjukvården
Region Örebro Län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny