AKTUELLA KURSDATUM 
Region Jönköping

13/9, 08:00 – 16:00. Jönköping.
25/9, 08:00 – 16:00. Eksjö. 
8/10, 08:00 – 16:00. Jönköping.
11/10, 08:00 – 16:00. Värnamo.
15/11, 08:00 – 16:00. Jönköping.
27/1108:00 – 16:00. Eksjö.
6/1208:00 – 16:00. Värnamo.

Anmälan Jönköping
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM 
Region Örebro Län

18/9, 08:00 – 16:00. Örebro.
13/1108:00 – 16:00. Örebro.

Anmälan Örebro
Kontaktperson: asa.lindby@regionorebrolan.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM 
Region Östergötland

16/9, 08:00 – 16:00. Linköping.
26/1108:00 – 16:00. Norrköping.

Anmälan Östergötaland
Kontaktperson: eva.stuart@regionostergotland.se

_________________________

FÖR KURSLEDARE
Klicka på länken och fyll i uppgifterna i formuläret för att kunna ta del av kursmaterialet.

KlinSim 
c/o Kliniskt Träningscentrum 
Strandvägen 8 
352 34 Växjö

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

Webb admin mejl:
henrik.norman.lindgren@rjl.se

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny