Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande.

AKTUELLA KURSDATUM

30 oktober
Metodikum Jönköping
Anmälan
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

FÖR KURSLEDARE
Öppna nedanstående länk och fyll i uppgifterna i formuläret. Kursintyg mailas därefter ut till deltagarna.

KlinSim
c/o KTC Hälso- och sjukvården
Region Örebro Län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny