Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande.

AKTUELLA KURSDATUM

14 september
Metodikum Jönköping
Anmälan
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

26 september
KTC Örebro
Anmälan till: asa.lindby@regionorebrolan.se

1 oktober
Clinicum Östergötland
Anmälan till: eva.stuart@regionostergotland.se

5 oktober
Metodikum Jönköping
Anmälan
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

30 oktober
Metodikum Jönköping
Anmälan
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se

FÖR KURSLEDARE
Öppna nedanstående länk och fyll i uppgifterna i formuläret. Kursintyg mailas därefter ut till deltagarna.

Stäng meny