Kurs med fokus på kunskap och lärande

Målgrupp

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering men även vid instruktionsarbete och studenthandledning. Utbildningen kan ges av alla medlemmar i KlinSim.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Förkunskap
Alla som vill fördjupa sina pedagogiska kunskaper.

Program/innehåll
Kursen består av föreläsning, gruppövning och seminarium.
Kursens omfattning är 8 timmar. Den kan väljas att ges under en heldag alternativt två halvdagar.

AKTUELLA KURSDATUM
Jönköping: 12/4 2023
Värnamo: 28/4 2023
Eksjö: Datum kommer inom kort.

KlinSim
1 – Kunskap och Lärande (rjl.se)

Anmälan Jönköping
Kontaktperson: matilda.a.andersson@rjl.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Örebro Län
(uppdateras löpande)

29/1 16/4 24/9 och 16/12

Anmälan Örebro
Kontaktperson: beatrice.lennartsson@regionorebrolan.se
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
KI – Karolinska Institutet (UoL)

Se information om aktuella kursdatum på KI:s webbplats – https://medarbetare.ki.se/klinsim-pedagogik-1
_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Östergötland

KlinSim 1 – Region Östergötland

Kontaktperson: eva.stuart@regionostergotland.se

_________________________

AKTUELLA KURSDATUM
Region Västmanland

Anmälan sker via regionens anmälningssystem Kompetensplatsen, länk:
https://ltv.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=233

Kontakt: marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

_________________________

 

Kontaktperson för KlinSim 1 
Förfrågningar kan mailas till Matilda Andersson, Metodikum, Region Jönköpings län matilda.a.andersson@rjl.se

Kursmaterial

För att ha koll på vilka som hämtar och använder kursmaterialet får du ange lite uppgifter. Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret, i svarsmailet kommer länkar till kursmaterialet.