KLINSIM PEDAGOGIK

KlinSim´s kurser har sin grund i pedagogik, med lärande som centralt begrepp, och kan användas som fristående kurser lämpliga för medarbetare inom hälso-, och sjukvården och omsorgen med pedagogiskt intresse. Inriktningen är framför allt simulering och träning, och kan därmed vara av intresse för alla med avsikt att arbeta med medicinsk simulering, klinisk träning, förbättringsarbete och handledning.
Genom fördjupning inom pedagogik och förståelse för hur man designar för lärande avser kurserna att bidra till den egna instruktörsidentiteten genom att testa olika tekniker och metoder, bland annat återkoppling.

Under kurserna blandas föreläsningar, gruppövningar, simulering och seminarium.

Kurserna kan arrangeras av medlemmar i KlinSim.