MÅNADENS ARTIKEL

Serien “Månadens artikel” syftar till att inspirera flera till att läsa och tillämpa aktuell forskning inom medicinsk simulering och klinisk träning.

Varje månad tipsar någon av föreningens forskningsintresserade medlemmar om en intressant artikel med en kort motivering.

JUNI

2018

David Stenlund

There’s No Such Thing as “Nonjudgmental” Debriefing: A Theory and Method for Debriefing with Good Judgment.
By Rudolph, Jenny W et al, Simulation in Healthcare: April 2006 – Volume 1 – Issue 1 – p 49-55.

Månadens artikeltips kommer från:
David Stenlund, instruktör Kliniskt Träningscentrum Uppsala. Specialistsjuksköterska inom operation- och ambulanssjukvård.

​Vad är din koppling till forskning?
Jag är intresserad av simulering och lärande och att ta del av aktuell forskning inom området. Förhoppningsvis kan jag till hösten påbörja en egen forskarkarriär.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln jag valt ut handlar om debriefing/återkoppling, den har några år på nacken men är läsvärd. Den handlar om hur man skapar en icke dömande debriefingmiljö.

​Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Artikeln väcker tankar kring sina egna debriefingar och ger tips för utveckling och förbättring.

MAJ

2018

Magnus Hultin

Why saying what you mean matters: An analysis of trauma team communication.
By Jong et al, The American Journal of Surgery, 215 (2018) 250-254

Månadens artikeltips kommer från:
Magnus Hultin, docent i anestesi och intensivvård samt programdirektör för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Vad är din koppling till forskning?
Jag forskar på effektivitet i akutvårdsteam.

Vad handlar artikeln om?
Artikeln belyser problemet då traumateam kommunicerar med olika grammatiska form på meningen i relation till vilket innehåll som ska förmedlas. Det kallas även för mixed mode communication (MMC). En subtyp av MMC korrelerade negativt med teamprestation mätt med TEAM-skalan.

Varför tycker du att denna artikel är intressant att läsa?
Under simulering ses ofta att personer som står lägre i hierarkin på ett diskret sätt försöker hjälpa personer som står högre i hierarkin. Det som kommuniceras är egentligen starka uppmaningar kamouflerade som försiktiga frågor. Denna artikel ger ett ramverk för att diskutera detta utifrån grammatiken i det språk som används.

 

Stäng meny