KlinSim

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering

OM KLINSIM

KlinSim är en förening som främjar det nationella samarbetet inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer bildades 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering. Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- och sjukvården och dess utbildningar. Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

KONTAKTA OSS
KlinSim
c/o KTC Hälso- och sjukvården
Region Örebro Län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Organisationsnummer 802467-3058
Plusgiro 654705-3
Bankgiro 111-6391

© 2018 All rights Reserved.KlinSim

Stäng meny