KlinSim

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering

OM KLINSIM

KlinSim är en nationell förening som främjar det nationella samarbetet inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer bildades 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- och sjukvården och dess utbildningar.

Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

KONTAKTA OSS