AKTUELLA UTBILDNINGAR

CAMES - UTBILDNING AV INSTRUKTÖRER I MEDICINSK SIMULERING
14 sep - 16 sep, 2018

Att vara väl förberedd när våra svårast sjuka och skadade behöver oss är något av det viktigaste för alla yrkeskategorier inom sjukvården. Ett bra sätt att träna teamarbete och beslutsfattande i pressade situationer är simulering. För att träning i simulatormiljö ska bli så lärorik och givande som möjligt är det av största vikt att instruktörerna är välutbildade i att leda och facilitera såväl övningarna som efterföljande feedback sessioner.

Kursen är värdefull både för Er som redan arbetar med simulatorer och Er som ännu inte börjat. Tonvikt läggs bl.a. på feed-back och debriefing efter de olika träningsmomenten.

Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe, NASCE
4 - 6 okt 2018

Stäng meny